Áreas de actuaciónCopyright 2009. Fernando Viqueira Nouche.
Dereito Administrativo
       
    Urbanismo
    Multas de tráfico
    Reclamacións administrativas
    Responsabilidade patrimonial
    Transportes terrestres
    Recursos administrativos e contencioso-administrativos
info@fernandoviqueiranouche.es
www.fernandoviqueiranouche.es
Inicio     |     Áreas de actuación     |     Localización     |     Cita previa