Áreas de actuaciónCopyright 2009. Fernando Viqueira Nouche.
Dereito Civil
       
    Expedientes de dominio e dereito inmobiliario
    Herdanzas
    Dereitos de propiedade
    Liquidación de Impostos (ITP, AJD, IS)
    Familia, matrimonio e menores
    Tutelas, adopcións e filiacións
    Reclamación de impagados e débedas
    Reclamación por vicios da construción
    Redacción de escrituras e asistencia a Notarías
    Redacción de documentos e contratos de todo tipo
    Arrendamentos e desafiuzamentos
    Responsabilidade civil contractual e extracontractual
    Embargos e trámites rexistrais
    Conciliacións xudiciais
    Consultas xurídicas
info@fernandoviqueiranouche.es
www.fernandoviqueiranouche.es
Inicio     |     Áreas de actuación     |     Localización     |     Cita previa